logo

Email: hotro@bighost.vn Support
Giỏ hàng

Quảng cáo google

Phí Quảng cáo google Adwords TOP 10 Trang đầu - 24/24

Chiến Dịch
TOP 10 #1
TOP 10 #2
TOP 10 #3
Số từ khóa
1-6
7-10
11-20
Số mẫu quảng cáo
1
2
4
Phí quảng cáo
100 USD/tháng
190 USD/tháng
380 USD/tháng
SEO WEB ( Google Search)
- Phí khởi tạo dịch vụ 25 USD 0 USD
- Hợp đồng tối thiểu 3 tháng , Giá trên chưa bao gồm VAT.


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Copyright © 1999 - 2013 VIHAN Corp, . All Rights Reserved.