logo

Email: hotro@bighost.vn Support
Giỏ hàng

Dantacenter của Sở KH-CN được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế TIA-942 ( TIA: Telecommunications Industry Association - Hiệp hội công nghiệp viễn thông) về trung tâm tích hợp dữ liệu, và đã đạt được các yêu cầu về an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết để Cổng thông tin điện tử hoạt động ổn định và hiệu quả.

Hosting chất lượng Doanh Nghiệp

Server cung cấp Hosting của chúng tôi đặt tại các Data Center lớn nhất như VDC, FPT. Server Hosting sử dụng phần mềm quản lý hosting bản quyền. Mỗi Web Hosting của chúng tôi bảo đảm thời gian hoạt động 99,9%.

 

Thông Tin Hosting
ECO 1
ECO 2
ECO 3
ECO 4
ECO 5
ECO 6
ECO 7
Server đặt tại
Dung lượng
300 MB
750 MB
1200 MB
2000 MB
2800 MB
4500 MB
6500 MB
Băng thông
7GB
15GB
Unlimited
Băng thông
Unlimited
Băng thông
Unlimited
Băng thông
Unlimited
Băng thông
Unlimited
Băng thông
Email POP3/webmail
10
Địa chỉ Email
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Địa chỉ Email
Subdomain
1
2
3
5
10
20
30
PHP5 , GD2
MySQL5 1 1 3 5 7 9 15
Addon Domain 0
Addon Domain
0
Addon Domain
0
Addon Domain
1
Addon Domain
2
Addon Domain
3
Addon Domain
5
Addon Domain
Park Domain 3
Park Domain
Unlimited
Park Domain
Unlimited
Park Domain
Unlimited
Park Domain
Unlimited
Park Domain
Unlimited
Park Domain
Unlimited
Park Domain
Khuyến mãi
Domain QT : 1k
Domain VN : -50%
Domain + Hosting
Domain QT : 1k
Domain VN : -50%
Domain + Hosting
Domain QT : 1k
Domain VN : -50%
Domain + Hosting
Domain QT : 1k
Domain VN : -50%
Domain + Hosting
Domain QT : 1k
Domain VN : -50%
Domain + Hosting
Domain QT : 1k
Domain VN : -50%
Domain + Hosting
Chi phí tháng (VNĐ)
35.000 55.000 75.000 120.000 160.000 320.000 450.000
Chi phí năm (VNĐ) 420.000 660.000 900.000 1.440.000 1.920.000 3.840.000 5.400.000
Thanh toán 1 Năm  1 Năm  1 Năm  1 Năm  1 Năm  1 Năm  1 Năm
Đăng ký

Giảm 10% đăng ký mới/gia hạn 2 năm
Giảm 15% đăng ký mới/gia hạn 3 năm
Giảm 20% đăng ký mới/gia hạn 4 năm
Giảm 25% đăng ký mới/gia hạn 5 năm


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Copyright © 1999 - 2013 VIHAN Corp, . All Rights Reserved.