logo

Email: hotro@bighost.vn Support
Giỏ hàng
VPS - Virtual Private Server - Máy chủ ảo

Giải pháp lưu trử độc lập riêng.

1. VPS là gì?
Một máy chủ riêng ảo tiếng anh Virtual Private Server hay VPS  là một phương pháp phân vùng một máy chủ vật lý thành máy tính nhiều máy chủ ảo, mỗi máy chủ đã có  khả năng của riêng của mình chạy trên máy tính dành riêng.  Mỗi máy chủ ảo riêng của nó có thể chạy full-fledged hệ điều hành, và mỗi máy chủ độc lập có thể được khởi động lại..
2. Lợi thế của VPS
•    VPS Tiết kiệm được chi phí đầu tư máy chủ ban đâu.
•    VPS Hoạt động hoàn toàn như một máy chủ riêng.
•    Có thể dùng VPS cài đặt các ứng dụng khác tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp
•    Bản trì sửa chữa nâng cấp nhanh chóng và dễ dàng.
•    VPS dễ dàng nâng cấp tài nguyên RAM, HDD, Băng thông khi cần thiết.
•    VPS có thể cài lại hệ điều hành từ 5-10 phút.
•    Không lãng phí tài nguyên.

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Copyright © 1999 - 2013 VIHAN Corp, . All Rights Reserved.