logo

Email: hotro@bighost.vn Support
Giỏ hàng
Hình thức thanh toán

1. Thanh toán Giao hàng thu tiền tại nhà.


2. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng:

Hoặc Chuyển khoản qua tài khoản Công ty

  • Công ty Cổ Phần VIHAN
  • Tài khoản số : 13860609
  • Ngân hàng : Ngân Hàng Á CHâu - Chi Nhánh Chợ Lớn, HCM

1. Thanh toán Đăng ký tại địa chỉ khách hàng.

2. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng:
Hoặc Chuyển khoản qua tài khoản Công ty
  • Công ty Cổ Phần VIHAN
  • Tài khoản số : 13860609
  • Ngân hàng : Ngân Hàng Á CHâu - Chi Nhánh Chợ Lớn, HCM

3. Thanh toán bằng cổng thanh toán Baokim.vn hoặc nganluong.vn

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thẻ tín dụng trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đăng ký đặt hàng, Bighost.vn sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch chưa thành công, Bighost.vn sẽ liên lạc với bạn để thông báo. Nếu giao dịch thành công, Bighost.vn sẽ tiến hành thực hiện dịch vụ ngay trong thời gian quy định.

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Copyright © 1999 - 2013 VIHAN Corp, . All Rights Reserved.