logo

Email: hotro@bighost.vn Support
Giỏ hàng
Cách lập email trên Directadmin Pro
Hướng dẫn tạo email host direct admin, hướng dẫn lập email direct admin. Các Bạn làm theo các bước sau:

Các Bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào host chọn email account

Bước 2: chọn creat mail account


 

Bước 3: Điền tên email, pass mà bạn muốn tạo sau khi điền đầy đủ thông tin bạn chọn creat để hoàn tất.


 

sau khi tạo thành công sẽ có dạng:

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Copyright © 1999 - 2013 VIHAN Corp, . All Rights Reserved.