logo

Email: hotro@bighost.vn Support
Giỏ hàng

Khuyến mãi lớn đăng ký 2 năm tặng 1 năm

Dantacenter của Sở KH-CN được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế TIA-942 ( TIA: Telecommunications Industry Association - Hiệp hội công nghiệp viễn thông) về trung tâm tích hợp dữ liệu, và đã đạt được các yêu cầu về an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết để Cổng thông tin điện tử hoạt động ổn định và hiệu quả.

Hosting chất lượng Doanh Nghiệp

Server cung cấp Hosting của chúng tôi đặt tại các Data Center lớn nhất như VDC, FPT. Server Hosting sử dụng phần mềm quản lý hosting bản quyền. Mỗi Web Hosting của chúng tôi bảo đảm thời gian hoạt động 99,9%.


Thông Tin Hosting
ECO 1
ECO 2
ECO 3
ECO 4
ECO 5
ECO 6
ECO 7
Server đặt tại
Dung lượng
300 MB
600 MB
800 MB
1100 MB
1500 MB
3000 MB
5000 MB
Băng thông
7GB
13GB
20GB
26GB
39GB
100GB
195GB
Email POP3/webmail
10
20
50
70
100
150
500
Subdomain
1
2
3
5
10
20
30
PHP5 , GD2
MySQL5 1 2 3 5 7 9 15
Chi phí tháng (VNĐ)
32.400 56.700 81.000 121.500 144.000 225.000 342.000
Chi phí năm (VNĐ) 389.000 680.000 972.000 1.458.000 1.728.000 2.700.000 4.104.000
Thanh toán 1 Năm  1 Năm  1 Năm  1 Năm  1 Năm  1 Năm  1 Năm
Đăng ký


- Băng thông: Mỗi 1GB băng thông tiếp theo 20.000 VNĐ/tháng

- MSSQL Server: Mỗi 1 database tiếp theo 40.000 VNĐ/tháng

- Storage: Mỗi 500MB lưu trữ tiếp theo 50.000 VNĐ/tháng

 
Thông Tin
ECO 1
ECO 2
ECO 3
ECO 4
ECO 5
ECO 6
ECO 7
Server đặt tại
Dung lượng
300 MB
600 MB
800 MB
1100 MB
1500 MB
3000 MB
5000 MB
Băng thông
5GB
15GB
20GB
30GB
50GB
80GB
150GB
Email POP3/webmail
10
20
50
70
100
500
1500
Subdomain
0
2
3
5
10
20
30
ASP/ASP.net/PHP
MSSQL 2005/2008 0 0 2 3 4 12 20
MySQL5 1 1 2 3 4 12 20
Chi phí tháng (VND)
36.000 63.000 90.000 135.000 160.000 250.000 380.000
 Chi phí năm (VND)
432.000
 756.000
1.080.000
1.620.000
1.920.000
3.000.000
4.560.000
Thanh toán  1 Năm  1 Năm  1 Năm  1 Năm  1 Năm  1 Năm  1 Năm
Đăng ký              

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Copyright © 1999 - 2013 VIHAN Corp, . All Rights Reserved.